Công cụ tạo chữ ký cá nhân

Điền các thông tin cần thiết, và nhấp chuột vào nút "Tạo chữ ký" để tạo chữ ký cá nhân.

Tiếng Việt    Tiếng Anh
Họ tên
Chức danh
Một dòng riêng
Phòng ban
Đơn vị
ĐT cố định Fax
Di động Skype:
Địa chỉ

Mẫu Chữ ký

Chữ ký dùng cho các chương trình mail trên desktop

 
Nguyễn Văn A Chuyên viên Văn phòng Tổng công ty
Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media
+84 4 2222 3333 / 666
+84 91 222 3333
57A Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
+84 4 2222 3334
www.vnptmedia.vn
nguyenvana
Thông tin này có thể chứa các nội dung bí mật, chỉ gửi cho đích danh người nhận và cần được bảo mật theo quy định của VNPT-Media. Mọi cá nhân hoặc tổ chức không phải là người nhận đều không được xem xét, truyền lại, phổ biến, sử dụng hoặc có bất kỳ hành động nào khác lợi dụng thông tin này. Nếu bạn nhận được thông tin này do lỗi nào đó, xin vui lòng liên hệ với người gửi, xóa và tiêu hủy tất cả các bản sao của tài liệu.

 

Chữ ký dùng cho các chương trình mail trên di động

 

Nguyễn Văn A
Chuyên viên Văn phòng Tổng công ty
Tổng công ty Truyền thông VNPT Media
 +84 4 2222 3333 / 666
 +84 4 2222 3334
 +84 91 222 3333
www.vnptmedia.vn
 57A Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

 

 

Chữ ký dùng cho Web-mail của hòm thư @vnpt.vn

(Web-mail của hòm thư @vnpt.vn không hỗ trợ hình ảnh, HTML code, nên đây là mẫu chữ ký tối giản sử dụng cho Web-mail của hòm thư @vnpt.vn)

 

------------------------------------------------------------------------
Nguyễn Văn A
Chuyên viên Văn phòng Tổng Công ty
Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media
Điện thoại: +84 4 2222 3333 / 666 | Fax: +84 4 2222 3334
Di động: +84 91 222 3333
Website: http://www.vnptmedia.vn
Địa chỉ: 57A Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

 

Hướng dẫn:

Bước 1: Điền thông tin

Bước 2: Ấn vào nút "Tạo chữ ký"

Bước 3: Copy phần chữ ký đã thay đổi (Bao gồm cả dòng kẻ ngang màu xanh) để sử dụng cho các chương trình e-mail.